Uusi energiaomavarainen ja päästötön omakotiasuinalue eteläsuomen järvimaisemaan Mäntsälään

Toimintatapa

HO-projektin ja toimittajien verkosto muodostaa markkinointi- ja tietoväylän rakennuttajiin ja tonttien omistajiin.

HO-yhteismarkkinoinnilla on tarkoitus saada monipilottihankkeelle vahva markkinadynamiikka, jolla hyvästä huomionarvosta kaikki sidosryhmät hyötyvät.  

HO-projekti varmistaa, että ainoastaan projektiin ja sen tavoitteisiin sitoutuneet toimittajat pääsevät mukaan HÅ- verkostoon, Tällä selkeytetään asiakaslähtöisesti rakentamisen suunnittelun, rakentamisen, seurannan ja dokumentoinnin yhteismitallisuutta ja laatua. 

HO-projektin tonteille sallitaan toimittajiksi ainoastaan tässä sopimuksessa määritellyt laatuvaatimukset täyttäviä ja aluetavoitteisiin pitkäaikaisesti sitoutuvia toimittajia.  

Toimittajat tietävät, että vain sitoutumalla yhteistyösopimukseen, heillä on mahdollisuus päästä rakentamaan HermanÅngima-alueelle.

Allekirjoittamansa kiinteistön kauppakirjan perusteella rakennuttajilla on oikeus valita vain verkostoon kuuluvista toimittajista.

Voi olla mahdollista että rakennuttajien ehdotuksesta tai muuten löytyy HO hankkeen laatuvaatimukset täyttävä toimittaja jolla on mahdollisuus päästä hyväksyttäväksi listalle.