Uusi energiaomavarainen ja päästötön omakotiasuinalue eteläsuomen järvimaisemaan Mäntsälään

Talotoimittajaksi

Kaikki hanke alueella toimivat yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet asetettuihin  laatutavoitteisiin ja niiden seurantaan.

Talotoimittajakeskustelua lisätään koko ajan sekä hankkeen että talotoimittajisen puolelta ja etsimme yhteisiä toimintatapoja ja tavoitteiden toteuttamiseksi.. Punaisena lankana on hankkeen rakennuttajakeskeisyys ja alueen pilottitavoitteiden toteutuminen.

Myös rakennuttaja voi ehdottaa mieleistään talotoimittajaa alueen toimittajaksi. Hanke ryhmämme keskustelee ja selvittää yhteistyön toimittajan kanssa ja pitää rakennuttajan tietoisena lopputuloksest.

Pääsääntöisesti talotoimitukset ovat tuulettuvalla alapohjalla avaimetkäteen tai muuttovalmiina sekä maalämpö aurinkopaneli, sähköauto ym lämmön- tai sähkön tuotto järjestelmä varauksin.
Koska alueen tavoitelaatutasoa esim kosteutta ym laatutekijöitä ja niiden kehittymistä koko alueen taloissa halutaan seurata ja dokumentoida asennetaan rakennusvaiheen aikana esim kuoren seiniin jo tehtaalla  edulliset elinikäiset matalataasuusanturit.  Tällä hetkellä neljä yliopistoa kehittää seurantajarjestelmiä joisa osa on jo toteutusvalmiina.

Tärkeä uuden monimuotoisen teknologian seurantajärjestelmän tuottava dokumentoitu tieto on yksi alueen pilottiteemoistamme ja tietenkin edellyttää talotoimittajan halua tiedon keräämiseen. Jokaisen osapuolen kanssa tehdään erilliset sopimukset. syntyneen tiedon käytöstä.

Talojen tavoitelaatuseurannan lisäksi, joita kehittävät ja ylläpitävät yhteistyöyliopistot, alueelle on suunniteltu myös rakennuttajille alueen ja erityisesti oman talon visuaalinen seurantamahdollisuus.

Seuranta kunkin rakennuttajan kohdalla voi alkaa tontin muokkaamisesta aina oman talon piirustuksista tai 3D mallista aina valmiiseen taloon ja pihaan. “FollowUp” voi olla sisältä, ulkoa maalta ja/tai ilmasta toiveiden mukaan halutulla frekvensillä.(Säät voivat rajoittaa säännöllisyyttä) Mahdollista on myös luoda yhtenäinen dokumentaatio halutulta ajalta.