Uusi energiaomavarainen ja päästötön omakotiasuinalue eteläsuomen järvimaisemaan Mäntsälään

Tavoitteet

POSITIIVINEN ASIAKASKOKEMUS

Vuositasolla energiaomavaraisuus ja päästöttömyys

Saavutetaan päästöttömällä omalla ja/tai osin ostetulla energialla ja oikeinkäytetyillä YM 1010/2017§33  asetuksen mukaisilla talorunkojen kotitalouksilla yhdessä HO –energiayhteistyö (EYK) sopimuskumppanin kanssa ja hyödynämällä sähköautojen latauspisteet sekä asentamalla sopusuhtaiset aurinkopaneeli ja maalämpöjärjestelmät.

Rakentamisen tavoiteseurattu laatu

Talotoimittajat on  valittu ja valitaan arvostetuista toteutettujen talojen,  tuotannon, sitoutumisen ja toimitusten näyttöjen perusteella. HO-talotoimittajat ovat sitoutuneet hankkeen tavoitteisiin ja pitämään rakennuttajat tietoisina tarkastuskohteista ja laadun varmistamisesta rakentamisen aikana sekä tarkastuksista. Uutta edulista teknologiaa hyödynnetään tavoitelaadun seurannassa. Esimerkiksi tehtaalla asennetaan talorunkoon elinikäiset, johdottomat ja patterittomat matalataajuusanturit kosteuden seuraamiseen. Tarkastukset todennetaan ja dokumentoidaan tilaussopimuksissa määriteltävillä tavoilla.

Kohtuullinen hintataso

Hanke on edellyttänyt runsaasti taustatyötä ja tavoitteena on pitää hintataso kiinnostavana ja ennen kaikkea kokonaisedullisena. Yhteistyössä pyrimme  talotoimittajien ja rakennuttajien kanssa asuinneliöiden selkeään toimivuuteen talojen sisällä kuin pihoillakin. Talojen asuinosien toimivuutta korostetaan ja ennen kaikkea toivotaan panostettavan kuisteihin, terasseihin ja pihoihin kuten myös ympäröiviin viheralueeseen. Rakentamista myös myöhemmin laajennettavana tutkitaan.

Edullisuus sekä viihtyisyys

Elinkaariedullisuus, seurattu tavoitelaatutaso, kiinteistöjen tulevat vakuusarvot  ja energiakustannus säästöt ovat huomattavasti periteistä normitasoa vakuuttavammat. Suuret yksityisyyttä arvostavat tontit osin viheralueiden ympäröimänä joihin myös voi alueen kehittymisen alkuvaiheessa vaikuttaa, luovat viihtyvyyttä. 

Uutta uskoa rakentamiseen

Haluamme tuoda uutta luottamusta rakentamisen laatuun antamalla  tietoa kaikkien yhteistyökumppaneidemme kanssa ja osoittamaan täällä Mäntsälässä käytännössä että pitkään puhutellut energiatehokkuuden ja päästöttömyyden lisäys ja kokonaiskustannusten parantaminen saadaan EU:n vaatimalle tasolle ja ylikin rakenne tehokkuudella ja tinkimättömällä rakentamisen laadulla.

Tulevan kehityksen huomioiminen

Hankkeen ohessa seuraamme ja otamme huomioon maaseudun digitalisoitumisen ja turvallisuus asioiden kehittymistä, mahdollisesti ikääntyvälle ikäpolvelle eritysalueita, sähköistymistä, liikkuvuutta, etätyön- ja opiskelun ja muiden käytännön sovellutusten ja ennen kaikkea paikallisten palveluiden kehittämistä.
Yhteisöllisyyteen haluttaessa panostetaan joskin pääasiassa vaalimme yksityisyyttä.