Uusi energiaomavarainen ja päästötön omakotiasuinalue eteläsuomen järvimaisemaan Mäntsälään

Tekniset laatuvaatimukset

 

Talojen tulee ostajan/käyttäjän vaatimusten lisäksi täyttää seuraavat perusvaatimukset:


Talo täyttää Ympäristöministeriön ohjeessa D3/2017 olevat, oheisessa liitteessä esitetyt lämpötekniset taloudelliset optimivaatimukset ja muut Ympäristöministeriön voimassa olevat ohjeet.

Lisäksi talon energiatehokkuus täyttää suomalaiset YM1010/2017 vaatimukset. 

Talon energiatehokkuusluokka on P20 Mäntsälän ilmastotekijöillä laskettuna. 

Tilojen lämmitysenergian vuotuinen kulutus on silloin 20 kWh/br.m2. Pieni kulutus vähentää maalämmön ja aurinkosähkön tehontarvetta.

Talon toimittaja ilmoittaa hyväksyttäviin laskelmiin ja referensitalojen mittauksiin perustuvat lämmitysenergian kulutustiedot tarjouksen yhteydessä.

Talon vaipan tiiviys mitataan ohjeiden mukaisella tiiviysmittauksella vähintään elementtiasennusten jälkeen, luovutustarkastuksen yhteydessä ja vuositarkastuksessa. Tulokset tiedotetaan välittömästi ostajalle ja rakennustarkastukseen HO-hankkeen tukiryhmälle. Mahdolliset puutteet korjataan välittömästi.

Talon alapohja ja perustukset toteutetaan hyvin tuuletettuna ja myös maan pinnalta lämpöeristettynä ryömintätilaratkaisuna. Maanvarainen alapohja on riskirakenne, jota pitää välttää.

Sisätilojen lämmönjako toteutetaan matalalämpöjärjestelmällä, joka voi olla lattialämmitys, matalalämpöpatterijärjestelmä tai ilmalämmitys.

Energiaomavaraisuus saavutetaan valitsemalla oikein mitoitetut aurinkopaneelit ja maalämoöpumppu ja soveltuva sähköauton kayttö parantaa hyötysuhdetta entisestään. Nämä ovat tietenkin rakennuttjan itse päätettävissä. Kun HO alue tulee tavoitelaatuseuratuksi ja syntyneen tiedot saavat koko alueelta Alueen rakennuttajat sekä talotoimittajat että Ympäristöministeriö (edellyttäen että rakennuttaja on syntyneen tiedonkäyttösopimuksen tehnyt) , niin eri energiantuotto järjestelmät tulevat vertailukelpoisiksi mahdollisia tulevia päätöksiä silmälläpitäen.  kaikkiin taloihinhan varauksen tälle alueelle kuitenkin on valmiiksi tehty joe ei heit laiteinvestointeja halua tehdä.
Kähtännön laskelmien mukaisesti niillä saavutetaan kuitenkin noin 10% vuotuinen tuotto, joka on jo sinänsä houkutteleva.

 

Alla Suomen säädökokoelman YM1010/2017 rakentamisen energiatehokkuus asetuksen §33 koskien vaadittavaa rakenteelista energiatehokkuutta.
Rakenteellinen energiatehokkuus vaade vapautta monimuktaisista aiemmista todentamismemettelyistä.


(koko säädös löytyy materiaaleista.)

Säädöskokoelma 1010 2017 33