Uusi energiaomavarainen ja päästötön omakotiasuinalue eteläsuomen järvimaisemaan Mäntsälään

Maksaako laatu ja energiatehokkuus

Uudet asetukset pakottvat kaikki talotoimittajat ja jatkossa myös korjausrakentajat kansalliisten asetusten energiatehokkuus määräyksiin.  Jotkut talotoimittajat ovatkin toimituksissa jo 1.1.2018 voimaantulleen YM asetuksen 1010/2017  tavoitetasolla.  Kova kilpailu pitää kuitenkin hintatasoa hyväksyttävänä.  Päähuomiohan on kuitenkin talon rungon laadussa ja laadun säilymisessä.  Tavoitelaadun vaikutus  koko toimituksen hintaan ei vaikuta oleellisesti. 

Uusissa energiatehokkuustavoitteissa ja tulevissakin on kutenkin koko joukko talon rungon ulkopuolisia säästötavoitteita sekä ladunvarmistus tavotteita että myös laadun pysyvyystavotteita, jotka tuovat rakennuttajille merkittäviä sekä hyötyjä että säästöjä itsen talon käytön aikana.

Rinnalla kulkee nyt erittäin merkittävänä asiana vähäpäästöisyys tai jopa käytön päästöttömyys, mikä on HO hankkeen yksi pilottiteemoista.

HermanOnkimaalla pyritään vahvasti kokonaisedullisuuteen ja joustavuuteen.  Jokainen rakennuttaja sitä toivoo samalla kun terve hyvä asuminen on tavoitteiden kärjessä.

Tarjoamme keskustojen ulkopuolelle haluaville järkevää haja-asutusaluetta monin uutuusteemoin kokonaiskustannuksia säästäen.  Hintatason pitäminen kilpailukykyisenä ja kiinnostavana auttaa tulevaisuuden HO- asuinaluemallin  monistamisessa muuallakin Mäntsälässä ja myöhemmin muuallakin Suomessa.

Alueella pyritään asunnoissa yksinkertaisuuteen ja toimivuuteen.  Persoonallisuutta,  toimivuutta ja näyttävyyttä puolestaan kuisteilla, terasseilla ja isoilla pihoilla ja hyvällä rakennusoikeudella  enneminkuin monimutkaisilla talopohjilla.  Valinta on toki rakennuttajilla.

 Ja vastauksena otsikkoon maksaako laatu ja energiatehokkuus?  Maksaa, mutta hankkeen toteutetuilla tavoitteilla vähemmän kuin aiemmin.